นายสมชัย บุตรโคตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโซ่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/08/2017
ปรับปรุง 15/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 24742
Page Views 43814
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางละดาวัลย์ มังศรี
ผอ.กองคลัง รรก.แทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวนภัสร์นันท์ บุญตา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสุภาวดี ภูแดงงาม
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวจุฑามณี สงวนศักดิ์
พนักงานจ้างเหมา