นายสมชัย บุตรโคตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโซ่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/08/2017
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 36993
Page Views 61147
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางละดาวัลย์ มังศรี
ผอ.กองคลัง รรก.แทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวนภัสร์นันท์ บุญตา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวสุภาวดี ภูแดงงาม
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวจุฑามณี สงวนศักดิ์
พนักงานจ้างเหมา