นายสมชัย บุตรโคตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโซ่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/08/2017
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 37028
Page Views 61182
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายธีรพล แสนพันนา
ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวรวิษฏา ชัยจันทร์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวกัญญ์พัสวี อุ่นเย็น
ผช.จพง.ธุรการ

นางสุภาวิณี สุทธินัน
ครู คศ.1 (หัวหน้าศูนย์ฯวัดเขาภูดิน)

นางจินตนา อันสุข
ครู คศ.1 (หัวหน้าศูนย์ฯห้วยทรายทอง)

นางอุทิศ ต้นสิน
ครู คศ.1 (หัวหน้าศูนย์ฯวัดบ้านโนนมันปลา)

นางสาวสังคม เรพล
ครู คศ.1

นางพนมพร กองแก้ว
ครู คศ.1 (หัวหน้าศูนย์ฯบ้านท่าสวาท)

นางดวงใจ ศรีพนม
ครู คศ.1 (หัวหน้าศูนย์ฯห้วยสงคราม)

นางบังอร สีทาทุม
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางรัชนก ไชยโชค
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางฉวีวรรณ กุลวงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางอำไพ กุลวงษ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาววริณภรณ์ สายสา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางพรศิริลักษณ์ แสงสุดตา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นาวสาวราตรี ศรีรัตนาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางปริสา สุสาระโพธิ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางอัญชริกา มหาอุป
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวมณีรัตน์ สมหมาย
ผู้ดูแลเด็ก