นายสมชัย บุตรโคตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโซ่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/08/2017
ปรับปรุง 13/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 40286
Page Views 65982
 
กองคลัง

นางละดาวัลย์ มังศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวนฐพร ลีลาศ
นักวิชาการคลัง

นางสาวสถาพร นันทะชัย
นักวิชาการเงินและบัญชี

ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นายสันติ. จันทรเสนา
เจ้าพนักงานพัสดุ

นายธีระพงษ์ ทาสี
ผช.จพง.การเงินและบัญชี

นางสาวมัลลิกา มหาอุป
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นายวีระยุทธ์ เวทวงษ์
คนงานทั่วไป