นายสมชัย บุตรโคตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโซ่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/08/2017
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 37023
Page Views 61177
 
สำนักงานปลัด

นายรักพงษ์ รติคุณูปกร
หัวหน้าสำนักปลัด

นายศิวากร จิตรปรีดา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวจินตนา พรมทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวสุภาวดี นุสนธ์
นิติกรชำนาญการ

พันจ่าเอกสมนึก หอมทอง
จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

นางสาวลัดดาวัลย์ จันทะผล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวอริษสา บุญบุตตะ
ผช.จพง.ธุรการ

นางสาวอนัญญา ไชยฤทธิ์
ผช.จนท.ธุรการ

นายธีระศักดิ์ หาญสุริย์
พนง.ขับรถยนต์

นายดำรงศักดิ์ จันสวย
พนักงานขับรถดับเพลิง

นายพุทธชัย ชัยปาน
พนักงานดับเพลิง

นายวิทยา เทศกุล
พนักงานดับเพลิง

นายยุทธนา สุสาระโพธิ์
คนงานทั่วไป

นายเอกชัย อันสุข
คนงานทั่วไป

นายปรัชญา แสงสุดตา
นักการภารโรง