นายสมชัย บุตรโคตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโซ่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/08/2017
ปรับปรุง 20/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 36987
Page Views 61141
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศเชิญชวนงานปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโซ่ ( (08 ส.ค. 61 | อ่าน 8 ครั้ง))
ประกาศเชิญชวนงานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ซอยหน้าวัด บ้านโนนมันปลา หมู่ที่ 10 ( (31 พ.ค. 61 | อ่าน 52 ครั้ง))
ประเชิญชวนงานก่อสร้างถนน คสล. รอบเมรุ บ้านโนนภูดิน หมู่ที่ 6 ( (31 พ.ค. 61 | อ่าน 37 ครั้ง))
ประกาศเชิญชวนงานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางเข้าป่าช้า หมู่ที่ 6 บ้านโนนภูดิน ( (09 พ.ค. 61 | อ่าน 35 ครั้ง))
ประกาศเชิญชวนงานก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าโรงเรียน บ้านนารวงทอง หมู่ที่ 18 ( (26 เม.ย. 61 | อ่าน 29 ครั้ง))
ประกาศเชิญชวนงานก่อสร้างถนน คสล. สายโคกสะอาด – โนนอุดม บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ( (26 เม.ย. 61 | อ่าน 32 ครั้ง))
ประกาศเชิญชวนก่อสร้างถนน คสล. ซอยประปาหมู่บ้าน บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 7 ( (25 เม.ย. 61 | อ่าน 33 ครั้ง))
ประกาศเชิญชวนก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านห้วยสงคราม – บ้านทรายทอง บ้านห้วยสงคราม หมู่ที่ 12 ( (24 เม.ย. 61 | อ่าน 29 ครั้ง))
ประกาศเชิญชวนงานขยายถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 14 ( (26 มี.ค. 61 | อ่าน 27 ครั้ง))
ประกาศเชิญชวนงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนชาด หมู่ที่ 4 ( (26 ก.พ. 61 | อ่าน 28 ครั้ง))
ประกาศเชิญชวนงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านอีสานพัฒนา หมู่ที่ 16 คุ้มโนนเกษตร ( (01 ก.พ. 61 | อ่าน 41 ครั้ง))
ประกาศเชิญชวนงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านทรายทอง หมู่ที่ 15 ( (05 ม.ค. 61 | อ่าน 43 ครั้ง))
ประกาศเชิญชวนงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโนนมันปลา หมู่ที่ 10 ( (29 ธ.ค. 60 | อ่าน 45 ครั้ง))
ประกาศเชิญชวนงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านโซ่ หมู่ที่ 1 คุ้มดอนแดง ( (22 ธ.ค. 60 | อ่าน 42 ครั้ง))
ประกาศเชิญชวนงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองตะไก้ หมู่ที่ 11 ( (09 ธ.ค. 60 | อ่าน 46 ครั้ง))
ประกาศเชิญชวนงานจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังลำเลียงการเกษตร บ้านทรายทอง จำนวน 5 สาย ( (06 พ.ย. 60 | อ่าน 52 ครั้ง))
ประกาศเชิญชวนงานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านโนนภูดิน หมู่ที่ 6 - บ้านห้วยสงคราม หมู่ที่ 12 ( (08 ต.ค. 60 | อ่าน 53 ครั้ง))
สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างแต่ละเดือน ปีงบประมาณ 2560 ( (01 ก.ย. 60 | อ่าน 206 ครั้ง))
ประกาศเชิญชวนงานจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนารวงทอง หมู่ที่ 18 ( (14 ก.พ. 60 | อ่าน 113 ครั้ง))
ประกาศเชิญชวนงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโซ่ หมู่ที่ 1 คุ้มดอนแดง ( (21 ธ.ค. 59 | อ่าน 132 ครั้ง))