นายสมชัย บุตรโคตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโซ่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/08/2017
ปรับปรุง 21/03/2018
สถิติผู้เข้าชม 16290
Page Views 30774
 
ดาวน์โหลดเอกสาร
เลขที่/ชื่อหนังสือ
วันที่ เลขที่หนังสือ ชื่อหนังสือ
หนังสือสภาฯ
12 มี.ค. 61 /2561 สำเนารายงานการประชุมสภา สมัย1/2561 Word Document
12 มี.ค. 61 06 หนังสือประชาสัมพันธ์ Word Document
12 มี.ค. 61 05 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโซ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 Word Document
19 ก.พ. 61 02 รายงานการประชุมสภาฯประจำเดือน มกราคม 2561 Word Document
09 ก.พ. 61 04 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 Word Document
09 ก.พ. 61 03 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโซ่ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 Word Document
09 ก.พ. 61 01 ขอเชิญประชุมสภาฯ ประจำเดือน มกราคม 2561 Word Document
ข้อบัญญัติ
12 ก.พ. 61 01 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 Adobe Acrobat Document
คำสั่งนายกฯ
12 ก.พ. 61 588/2559 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูลสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) Adobe Acrobat Document
12 ก.พ. 61 15/2561 แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลโซ่ Adobe Acrobat Document
ประกาศสภาฯ
12 มี.ค. 61 04/2561 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัย ครั้งที่1/2561 Word Document
12 มี.ค. 61 03/2561 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญสภาฯ Word Document
12 มี.ค. 61 02/2561 ประกาศเรียกประชุมฯ Word Document
12 มี.ค. 61 01/2561 ประกาศเชิญชวน Word Document
คำสั่งสภาฯ