นายสมชัย บุตรโคตร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโซ่
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/08/2017
ปรับปรุง 13/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 40300
Page Views 65996
 
ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 พ.ค. 61 เชิญร่วมกิจกรรมงาน วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561
วันต้นไม้แห่งชาติ

                วันต้นไม้แห่งชาติ ตรงกับวันวิสาขบูชา (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6) ของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติที่ประชาชนทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ไว้เป็นที่ระลึกและช่วยเพิ่มพูนทรัพยากรป่าไม้ อันเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ อีกทางหนึ่งด้วย

                อย่างทราบกันดีว่าป่าไม้เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการดำรงชีวิต ป่าไม้เป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัย 4 ตั้งแต่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ให้ประโยชน์ทางเศรษกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว การชลประทาน บรรเทาอุทกภัย และอื่นๆ อีกมาก

                นอกจากนี้ ป่ายังเป็นแหล่งดำรงรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฉพาะป่าฝนเขตร้อนที่พบได้มากในประเทศไทย ประมาณกันว่าเราสามารถพบสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตในโลกประมาณ 40-70% ได้ในป่าฝนเขตร้อน ทั้งป่าฝนเขตร้อนยังเป็นแหล่งค้นพบเภสัชกรรมใหม่ๆ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นแหล่งหมุนเวียนออกซิเจนถึง 28% ของออกซิเจนทั้งหมดในโลก

                เนื่องจากป่าไม้นับเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญในด้านสังคมและเศรษฐกิจ เมื่อสังคมมนุษย์ขยายตัวมากขึ้น ความต้องการในด้านบริโภคย่อมขยายตัวตามไปด้วย มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไปเพื่อการเกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย ฯลฯ แต่เนื่องจากทรัพยากรบางประเภทมีอยู่อย่างจำกัด เช่น ที่ดิน ป่าไม้ สินแร่ ถ่านหิน น้ำมัน ฯลฯ โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ เป็นสิ่งที่สามารถนำมาใช้ได้โดยง่าย แต่การปลูกทดแทนต้องรอเวลาและใช้งบประมาณสูงในการดูแลรักษา ทำนุบำรุง ซึ่งหากไม่มีการควบคุมการใช้ทรัพยากรเหล่านี้ พื้นที่ป่าในสังคมนั้นๆ ก็จะเสื่อมโทรมหรือหมดไปในที่สุด
               ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโซ่ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ประจำปี 2561 โดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดป่าดอนกรรม หมู่ที่ 4 ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
 


วัดป่าดอนกรรม บ้านโนนชาด ตำบลโซ่ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ สำนัก ปลัด อบต.โซ่
21 พ.ค. 61 ถึง 25 พ.ค. 61 วันที่21-25พฤษภาคม2561กองทุนธนาคารขยะรับฝากขยะประจำเดือนพฤษภาคม
องค์การบริหารส่วนตำบลโซ่ องค์การบริหารส่วนตำบลโซ่
08 พ.ค. 61 กิจกรรมโครงการรักษาความสะอาดแหล่งท่องเที่ยวบริเวรถ้ำเต่า หมู่9
แหล่งท่องเที่ยวถ้ำเต่าหมู่9 อ.บ.ต.โซ่
23 เม.ย. 61 ถึง 27 เม.ย. 61 ธนาคารกองทุนขยะในชุมชน ต.โซ่ รับฝากขยะประจำเดือนเมษายน2561
หมู่10,18 หมู่11 หมู่12 หมู่6 หมู่5 หมู่17 หมู่7 หมู่8 หมู่15 หมู่9 หมู่14 องค์การบริหารส่วนตำบลโซ่
19 มี.ค. 61 ถึง 23 มี.ค. 61 ธนาคารกองทุนขยะออกนอกพื้นที่รับซื้อขยะวันที่19 มี.ค-23 มี.ค. 2561 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบชุมชนต.โซ่ประจำปี2561

ในเขตพื้นที่รับผิดชอบในชุมชนต.โซ่ อ.บ.ต. โซ่พิสัย
21 ก.พ. 61 วันที่21 กุมพาพันธ์ 2561 เชิญร่วมโครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลัก-สายรอง ณ บริเวณชุมชนบ้านโคกสะอาด หมู่7 ต.โซ่
ณ บริเวณในชุมชน บ้านโคกสะอาด หมู่ 7 0811199628
22 ม.ค. 61 ถึง 26 ม.ค. 61 กิจกรรมรับฝากขยะของกองทุรธนาคารขยะประจำเดือน มกราคม 2561
10 ม.ค. 61 ถึง 24 ม.ค. 61 กิจกรรมรักษาคมสะอาดถนนสายหลักสายรองประจำเดือนมกราคม 2561
ถนนสายหลักระหว่างบ้านโนนภูดินถึงหน้าสำนักงานอบต.โซ่
20 ต.ค. 60 กิจกรรม ทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) "รวมพลังประชารัฐ ทำดีเพื่อพ่อ"

ขอเชิญชวนประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด Big cleaning day ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ที่ทำการ อบต.โซ่ ถนนทางหลัก และในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโซ่ ทุกหมู่บ้านในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สำนัก ปลัด อบต.โซ่
16 ต.ค. 60 กิจกรรมรับฝากขยะประจำเดือนตุลาคม2560
ศาลาประชาคมบ้านนารวงทอง,ศาลาประชาคมบ้านหนองตะไก้,ศาลาประชาคมบ้านห้วยสงคราม 0613841714
11 ต.ค. 60 กิจกรรมทำความสะอาดถนนสายหลักสายรองประจำเดือนตุลาคม2560
ถนนสายหลักในชุมชนบ้านไทรงาม
วันที่7มีนาคม2561 อ.บ.ต.โซ่จัดกิจกรรมทำความสะอาดถนนสายหลักในชุมชน บ้านห้วยสงครามหมู่12

วัด-บ้านห้วยสงคราม หมู่12